HOE WORDT IK EEN GEWAARDEERD GESPREKSPARTNER?

OEFENMOGELIJKHEDEN

  1. Als U iets niet begrijpt, bent u waarschijnlijk niet de enige. oefen uzelf en vraag net zolang door, tot u een helder beeld hebt van wat de ander bedoelt te zeggen. (DOORVRAGEN)

  2. Als U overrompeld wordt komt dat vaak, omdat de ander aankomt met feiten of argumenten die nieuw voor u zijn. Oefen Uzelf in het hardop herhalen van wat de ander zegt: "Wat U mij vertelt is dus...", "Begrijp ik U goed: U stelt dus, dat..." of andere woorden van gelijke strekking. Op deze wijze maakt U zichzelf vertrouwd met de gedachten van de ander, en leert U gemakkelijker te reageren. (HARDOP MEEDENKEN)

  3. Als U door anderen niet goed wordt begrepen kan dat leiden tot moeilijkheden. Oefen Uzelf door aan de ander te vragen: "Begrijp je eigenlijk wat ik zeg?" en "Wat begrijp je dan precies?" (BEGREPEN WORDEN)

  4. Ook U hebt uw vooroordelen. Geef daar niet aan toe. Oefen Uzelf in het relativeren van uw oordelen: "Op grond van wat ik tot nu toe heb gehoord, ben ik van mening..."; "Ik weet niet of ik het goed zie, maar wat ik nu hoor geeft mij het gevoel.." (VOOR JEZELF PRATEN)

  5. Geduld en goed luisteren gaan vaak hand in hand: hebt U wel eens tot 100 geteld voor U er weer indook? Probeert U het eens met vragen van niet méér dan vier woorden. (VERKLEINEN VAN UW BIJDRAGE)

  6. Niet iedereen begrijpt alles even snel als U. Oefen U in het geven van een tussentijdse samenvatting, of vraag nog eens wat aan de ander nog niet duidelijk is. (VERHELDEREN)

  7. Verwijten maken roept doorgaans weerstanden op. Oefen U in het zoeken naar wat de ander in positieve zin bijdraagt, en sluit daarbij aan: er zijn altijd mogelijkheden om daarvoor te onderbreken. "Wat U hier nu zegt - dat lijkt me van groot belang..."
    (INTERRUMPEREN)

Naar de volgende pagina

Terug naar de inhoudsopgave

Reactie? Zend een E-mail


© "KERKWINKEL KOINONIA"