LEZINGEN

 1. Gelooftaal
  Met taal is het merkwaardig gesteld. Je merkt dat als je ziet hoe een klein kind leert praten. Zo'n kind kan dingen aanwijzen en zeggen: 'lamp', stoel' en 'mama'. Je weet dan wat het bedoelt. Ook woorden wijzen in feite dingen aan. Maar het wordt een stuk ingewikkelder wanneer het gaat om 'gezellig', 'zielig' en andere woorden die betrekking hebben op gevoelens, ervaringen of sensaties. En het woord 'God' slaat alles! "Niemand heeft ooit God gezien", schrijft de evangelist Johannes; maar toch wordt het woord vaak gebruikt. Hoe zijn mensen daar dan toe gekomen? En is er nog reden om over God te spreken?
  Deze lezing gaat over de taal van het geloof; en wat ervoor nodig is om de bijbel beter te kunnen begrijpen.

 2. Ikonen
  De spiritualiteit van de oosters ortodoxe kerken heeft bewaard wat in het westen in belangrijke mate verloren is gegaan: de kracht van het 'zien'. Terwijl het westerse Christendom in belangrijke mate is bepaald door de taal van het geloof ('theologie') bewaard het oosterse Christendom een traditie die ontleend is aan mystieke ervaringen.
  Zijn we iets waardevols kwijtgeraakt? In deze lezing worden de verschillen tussen oost en west verhelderd aan de hand van ikonen en hun betekenis voor het geloof.

 3. Mediteren
  Mediteren is populair. Maar wat is het precies? Volgens sommigen is het een weg naar God. Volgens anderen is het een oefening in aandacht en onmisbaar voor wie dichter wil komen bij het eigen levensgeheim.

 4. Pelgrimeren
  Jaarlijks gaan vele duizenden christelijke pelgrims op pad: naar Santiago de Compostella, Chartres, Lourdes, Rome, of naar een andere heilige plaats. Wat beweegt hen? Wat inspireert hen? En wat doet zo'n pelgrimstocht met je? Een lezing met dia's over de spiritualiteit van het pelgrimeren.

 5. God ter sprake
  Deze lezing gaat over mensen die op zoek zijn gegaan naar God. Wat heeft de zoektocht hen opgeleverd? Hoe schrijven/spreken zij over God? En tot welke inzichten heeft hun weg geleid?

 6. Zinnebeelden
  In elke fase van hun leven ervaren mensen zich soms als jong en soms ook als oud. Dergelijke ervaringen laten zien dat de (leef)tijd een dimensie is van bestaan waar we vaak niet goed raad mee weten. Om grip te krijgen op dit mysterie maken we wel gebruik van zinnebeelden zoals 'de weg', 'de stroom', 'de eeuwigheid', 'de dood' en 'de wedergeboorte'. In deze lezing wordt dieper ingegaan op de achtergrond van deze zinnebeelden en op andere kwesties rond de levensloop.

 7. De apocalypse
  Over dit boek (= de Openbaringen van Johannes) wordt veel onzin verteld: het is door allerhande sectarische bewegingen gebruikt om mensen te bewegen om zich te bekeren voordat het einde der wereld daar is. Aan de hand van teksten bespreken we waar het in dit boek nu feitelijk over gaat. Tevens bekijken we dia's van de beroemde wandtapijten uit Angers (FR.) met voorstellingen bij gedeelten uit dit bijbelboek.

Méér informatie? Zend een E-mail.

Verder naar de volgende pagina

© KOINONIA, 2010

Last updated 31.10.2006