PROPLASMA: Volgens de oude tradities komt de schepping voort uit duisternis. En de oerstof, waaruit deze schepping is gemaakt, zou een mengsel zijn van aarde en water. Uit dit "proplasma" (letterlijk vertaald: 'wat aan het geschapene vooraf gaat'), is de wereld geschapen. De vrome fantasie wil dat het schilderen van ikonen een poging is om de schepping na te bootsen; zo blijkt uit ondermeer de volgende regels, die zijn ontleend aan een gebed voor de ikoonschilder:

Gij hebt de menselijke natuur aangenomen,
gevormd uit het slijk van de aarde.
Wij danken U
dat wij mogen proberen om uit dezelfde aarde
uw goddelijke stroom licht en lucht te geven.

Als proplasmakleuren worden dikwijls gele oker en groene aarde gebruikt: oker voor de achtergrond, de rotsen, en de overige anorganische delen; groene aarde voor de levende natuur en de kleding. Handen, voeten en gelaat worden vervolgens met de donkerbruine gebrande siena gekleurd. Op de afbeelding hiernaast is alleen nog maar het geel en groen in lagen aangebracht. Ondanks het grote aantal lagen, dat al is aangebracht, is het groen nog steeds transparant; de tekening is nog slechts vaag zichtbaar.

© A.E.J. Kaal, 2005.
Geen frame? Klik hier voor het vervolg.