DE ZEEREIS VAN PAULUS


De voorstelling op deze ikoon kan worden geassocieerd met verschillende bijbelverhalen: met "de storm op het meer", waarin verteld wordt hoe Jezus slapend op een bank achterin het schip ligt, terwijl zijn leerlingen in doodsnood verkeren; met de reis van Paulus naar Rome, waarin wordt verteld hoe het schip halverwege in een storm dreigt te vergaan; en met een aantal verhalen (Jona; uittocht uit Egypte), waarin "de zee" verwijst naar de diep gevoelde angsten van een mens om ten onder te gaan in het leven, omdat een mens vaak niet is opgewassen tegen de machten van het kwaad.

Wat we zien is Paulus, die probeert te ontwaren wie er in het schip aan het roer zit: wie is de gestalte met dat vreemde hoofddeksel? Te denken valt daarbij aan een tekst uit het boek "Openbaringen van Johannes": Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u dit te betuigen: ik ben....de blinkende morgenster.."

Volgens de traditie laten ikonen zien, wat met woorden niet kan worden gezegd. In dit geval kan worden gesteld, dat de ikoon verwijst naar het mysterie achter Paulus' levensverhaal: hoe komt een mens tot zijn bestemming? In één van zijn brieven schrijft Paulus: "Niet ik, maar Christus in mij..." De ikoon nodigt de toeschouwer uit tot meditatie over de scheppende kracht van de Geest, de veilige ruimte van de kerk en de eigen roeping en levensopdracht.Naar de volgende pagina

Terug naar het begin van de ikonengalerij

Reactie? Zend een E-mail

© A.E.J. Kaal, 2014.