IKONENGALERIJ

"De ikoon nodigt ons uit om meer te doen dan haar alleen te bekijken, want we bezien haar immers met het oog op het onzienlijke. Onze blik kan niet op de ikoon blijven rusten, noch er zich van afwenden. We moeten er steeds weer naar kijken om onze oneindige zoektocht naar het oneindige daarin te hernemen. Zo laat de ikoon slechts iets zien door een oneindige blik in ons op te wekken."

J.L. Marion, Dieu sans l'être.


In deze galerij kunt U een aantal ikonen zien, die afkomstig zijn uit het eigen atelier. Een groot aantal daarvan is summier beschreven. Zo wordt de toeschouwer uitgenodigd tot meditatie. Als hulp hierbij wordt, nu en dan, daartoe aan het slot een aanzet gegeven.

Ook zijn een drietal verworven ikonen te zien: een oude Russische ikoon met de ontslaping van de Moeder Gods, en twee ikonen geschilderd door Aartspriester Chrysostomos uit Wenen (toen nog Henk Pijnenburg): een Hodigitria en een Pantokrator; voorts nog een aantal ikonen uit het eigen atelier te zien die verder niet zijn beschreven.

Tot slot zijn er van een aantal ikonen nog details te zien.

Uit het eigen atelier:

Drie verworven ikonen: Overige ikonen uit het eigen atelier: Fragmenten van ikonen:

Naar de inhoudsopgave

Reactie? Zend een E-mail

© Kerkwinkel Koinonia, 2020.