DE HEILIGE MAXIMUS DE GRIEKNaamdag: 21 januari

Maximus is afkomstig uit Epirus (Arta). Hij studeerde ondermeer in Parijs, Florence en Venetië. Na terugkeer in Griekenland besloot hij om monnik te worden. Hij ging naar de monnikenrepubliek Athos en werd opgenomen in het Vathopedi-klooster. Vanwege zijn grote talenkennis werd hem gevraagd om de geschriften van de oude kerkvaders en een aantal litugische handboeken in het slavisch te vertalen. Daartoe ging hij naar Moskou. Zijn eerste vertaling betrof een psalter.

Op de ikoon ligt het psalter op tafel, opengeslagen bij psalm 25 (griekse tekst / Ps.24). Leesbaar zijn de de verzen 1-3a:

Aan U, o ENE
geef ik mijn zaligheid en ziel!

Bij U, mijn God,
wist ik mij veilig:
maak mij niet beschaamd,
laten mijn vijanden
niet over mij láchen!

Dat ook al wie hopen op u
niet worden beschaamd...


                                                                                                                                                (Vertaling volgens de Naardens Bijbel)

Er ontstond enige onvrede bij de toenmalige Metropoliet van Moskou (Metropoliet Daniël) over onnauwkeurigheden in zijn vertaalwerk, over het feit dat hij ook vertalingen vervaardigde van brieven van Arius en andere 'ketters', en dat hij brieven schreef die gericht waren tegen Moslims, Rooms-Katholieken en ongelovigen. Maar pas ècht in ongenade viel hij, toen hij de echtscheiding veroordeelde van de Tsaar Basilius III. Daardoor belandde hij in de gevangenis. Pas na zes jaar kwam hij daaruit. Hij werd nu onder toezicht gesteld: van de hem niet onwelwillend gezinde bisschop Akakios in Tver. Daar zette hij zijn werkzaamheden onverminderd voort. Pas twintig jaar later - hij was toen ongeveer 75 - kwam hij werkelijk vrij. Maar ook toen was hij nog steeds zeer ongebroken. Hij overleed op 21 januari 1556, en werd begraven naast de Heilige Geest Kerk van het Drievuldigheids-klooster van de St. Serge, en wordt sedertdien zeer vereerd.


Naar de volgende pagina

Terug naar het begin van de ikonengalerij

Reactie? Zend een E-mail

© Kerkwinkel Koinonia, 2014.