DE DEËSIS


* Moeder Gods
* Johannes de Voorloper (beiden naar een voorbeeld uit het begin van de 16de eeuw Moskou) en
* Christus Pantocrator naar een voorbeeld uit Kreta uit het midden van de 17de eeuw

Een deësis (= gebed) is één van de composities, die een vaste plaats heeft gekregen op de ikonostase. Het woord verwijst naar de houding van Maria en Johannes de Doper: zij wenden zich verwachtingsvol tot de verhoogde Christus, die heerst over het Al.

DE MOEDER GODS
Zij wordt afgebeed als "orante" (in gebedshouding): met geheven handen. Ze draagt een blauw onderkleed (kleur van de menselijkheid), met daar overheen een rijk versierd rood bovenkleed (kleur van goddelijkheid). De drie sterren vormen een vast attribuut van de Moeder Gods: over de betekenis ervan zijn verschillende verklaringen in omloop (Stella Maris, als vertaling van Mir-jam; de gewoonte om in de oudheid sterren te identificeren met goden: Venus, Jupiter, Mercurius; het goud verwijst naar de goddelijke natuur).

JOHANNES
Johannes wordt afgebeeld als "voorloper" zoals blijkt uit de tekst, die hij in zijn hand houdt: "Deze is het van wie ik zei: na mij komt die voor mij geweest is want hij was eer dan ik" (Joh. 1:30). Het gebaar dat hij maakt is een zegenend gebaar.

CHRISTUS
We zien Christus zittend op de hemeltroon. Zijn rechterhand is opgeheven in een zegenend gebaar. In de linkerhand houdt hij een opengeslagen bijbel. De tekst is in dit geval: "Ik ben de de weg, de waarheid en het leven". Hij heeft een baard, en draagt het haar met een scheiding in het midden. Het gelaat is ernstig en de blik is streng. De troon waarop hij zit lijkt te zijn gemaakt van marmer. Opvallend is dat gebruik is gemaakt van centraal perspectief: dit is ongebruikelijk. Op ikonen zien we doorgaans omgekeerd perspectief, waarmee wordt aangegeven dat we een blik slaan in de andere wereld. In dit geval wordt die suggestie gewekt door de gewichtsloosheid van de troon: hij lijkt te zweven. De verfijnde versieringen verraden invloeden van de Italiaanse schilderkunst: Kreta viel destijds onder de invloedssfeer van Venetië. Het lijkt dat Christus niet echt heeft plaatsgenomen op de troon: ook hij lijkt gewichtsloos. Het "surrealistische" karakter van de ikoon wordt nog versterkt door de gebruikte kleuren.Naar de volgende pagina

Terug naar het begin van de ikonengalerij

Reactie? Zend een E-mail

© A.E.J. Kaal, 2014.