DE WOESTIJNHEILIGEN PAULUS EN ANTONIUS


Paulus (van Thebe) en Antonius worden doorgaans in één adem genoemd: het waren de eerste anachoreten (= mensen die zich terugtrekken in eenzaamheid). Zij gelden dan ook als de grondleggers van het monnikendom. Van hen beiden is het leven beschreven: de levensgeschiedenis van Paulus is overgeleverd door Hieronymus, die van Antonius door Athanasius. Beiden hebben het grootste deel van hun leven doorgebracht in de woestijnen van Egypte. Beiden werden zeer oud: volgens de traditie zou Paulus 113 jaar oud zijn geworden, en Antonius 105 jaar.

Zowel de beweegredenen om de woestijn in te trekken als de manier waarop kluizenaars aan hun ascese vorm gaven, waren zeer divers. Van Paulus wordt gezegd, dat hij de woestijn invluchtte om te ontkomen aan de vervolgingen onder keizer Decius (249-251). Antonius schonk in 269 zijn gehele bezit aan de arrmen en trok zich rond 285 terug in de woestijn om er de strijd aan te binden tegen duivelse verzoekingen.

Volgens de traditie wordt Antonius door een goddelijke ingeving op geattendeerd dat er in zijn omgeving een og oudere kluizenaar leeft. Hij trekt daarheen, en na een dagreis vindt hij inderdaad de dan reeds hoog bejaarde Paulus. Deze werd gevoed door een raaf, die hem dagelijks een half brood bracht. Op de dag van Antonius' bezoek brengt de raaf echter een heel brood. Bij een volgend bezoek treft Antonius de heremiet dood aan. Met behulp van twee leeuwen, die uit de woestijn kwamen, groef Antonius een graf voor Paulus.

Op de ikoon zien we Antonius met de tekst in de hand die hem inspireerde: 'Verkoop wat ge bezit (en geef het aan de armen; daarmee zult ge een schat in de hemel bezitten)'.


Naar de volgende pagina

Terug naar het begin van de ikonengalerij

Reactie? Zend een E-mail

© A.E.J. Kaal, 2014.