DE AARTSENGEL MICHAEL

Feest op 8 MeiEngelen en aartsengelen staan, samen met de Cherubijnen en de Serafijnnen rond Gods troon om de liturgie te voltrekken. Wij mensen mogen ons uitgenodigd weten om ons daarbij aansluiten en in te stemmen met de lofprijzingen en de voorbeden.

Daarnaast zijn de engelen boodschappers van God: ze verschijnen (soms) onverwacht en zijn dan ook weer snel vertrokken. Soms zijn we ons ook er niet van bewust dat een engel ons een tijdlang vergezelt. Michaël is één van de aartsengelen. Zijn naam betekent 'wie is als God': in hem verschijnt Gods oppermacht.

Als tegenhanger van Gabriël zien we hem dikwijls als onderdeel van een deësis: zo wordt verwezen naar de liturgie rond Gods troon en in het bijzonder naar de gebeden.

Michaël wordt wel vergeleken met de Griekse god Hermes psychopompos vanwege zijn bemoeienis met de zielen van overledenen: hij vergezelt hen op hun tocht en leidt hen het eeuwige leven binnen.

Zijn oorsprong ligt ontegenzeggelijk in het oude Perzië. Daar leefde de gedachte dat er een eeuwigdurende strijd gaande is tussen de machten van het licht en die van de duisternis. In de "Openbaringen van Johannes" lezen we: Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak; de draak en zijn engelen boden tegenstand maar werden verslagen (Openb. 12:7).

De schrijver en zijn lezers zijn kennelijk vertrouwd met de gedachte dat Michaël de tegenstander is van Satan en de beschermer van het uitverkoren volk. Michaël voedt in hen de hoop dat het licht uiteindelijk zal zegevieren: in de hemel is de strijd al beslist: Satan is er verslagen en verdreven. Op aarde nog niet, maar dat is een kwestie van tijd.Naar de volgende pagina

Terug naar het begin van de ikonengalerij

Reactie? Zend een E-mail

© A.E.J. Kaal, 2014.