JOHANNES, DE THEOLOOG ( = de evangelist)

Naamdag: 8 mei.Waarom zou deze Johannes in de oosterse kerken 'de theoloog' genoemd worden? Het woord 'theoloog' heeft in de kerken van het westen te maken met wetenschap - in de zin van de kennis van hen die ergens 'verstand van hebben' - met boekenwijsheid. In het oosten ligt dat anders. Theologen zijn daar mensen, die beschikken over 'kennis van het hart'. De grote theologen konden dikwijls niet eens lezen of schrijven. Hun kennis ontleenden zij aan visioenen, openbaringen, ervaringen met een andere, hogere werkelijkheid.

Johannes is - volgens de bijbelse traditie - een zoon van Zebedeüs, en een broer van Jacobus (de Jacobus, die volgens de legende is begraven in Santiago de Compostela); volgens de traditie is Johannes de lievelingsleerling van Jezus. Hij behoort met Petrus en Jacobus tot de intimi van Jezus: vandaar dat zij drieën erbij waren toen Jezus zich eens - in zijn goddelijke gedaante - vertoonde. Deze Johannes ziet de gebeurtenissen in het leven van Jezus als 'tekenen', die geduid en begrepen moeten worden: geen wonder dat hij altijd wordt geassociëerd met mystiek en een meditatief leven.

Op veel ikonen wordt de evangelist afgebeeld samen met een engel op zijn schouder, die hem uitlegt hoe hij alles wat hij ervaart en ziet moet begrijpen. Op deze fijnzinnige ikoon ontbreekt deze engel: maar op een subtiele manier is toch tot uitdrukking gebracht hoe hij betrokken is op de hoogten en de diepten van het bestaan: zijn oor is extra groot afgebeeld. Ook de vingers, die Johannes naar zijn mond brengt, duiden op concentratie en op een diep zwijgen; ook zijn blik is nadenkend.

Op de goede weg zijn zij, die begrijpen wat in deze gestalte tot uitdrukking wordt gebracht en die proberen dat ook zelf na te volgen!


Naar de volgende pagina

Terug naar het begin van de ikonengalerij

Reactie? Zend een E-mail

© Kerkwinkel Koinonia, 2014.