DE MOEDER GODS VAN KORSUN
Kenmerkend voor reisikonen is de houten rand. Daardoor zijn ze minder kwetsbaar. De afbeelding wordt gekenmerkt door een innige verhouding die er bestaat tussen moeder en kind. Dit type van de Moeder Gods wordt doorgaans aangeduid als de 'eleousa' - in het Russisch 'umilenie': vol barmhartigheid.

De voorstelling is nagenoeg gereduceerd tot twee hoofden en de handen, die met elkaar tot één geheel zijn verweven. Maria omvat met haar linkerarm de schouder van haar kind, waarbij de pink van de linkerhand is omgebogen. Het Jezuskind houdt in de rechterhand een gesloten schriftrol (zijn testament?); met zijn linkerhand houdt hij zich vast aan het Maphorion van Maria.

Deze innigheid in de betrekking tussen moeder en kind heeft de ikoon gemeen met enige andere typen, zoals de 'Vladimirskaya'
(de Moeder Gods van Vladimir) en de 'Galaktotrophousa' (de melkschenkende).

De ikoon nodigt ons uit tot meditatie: bijv. over de vraag, of wij troost behoeven. Waaruit zou die kunnen bestaan? Kan de kerk - die wordt gerepresenteerd door de Moeder Gods - ons die troost geven?Naar de volgende pagina

Terug naar het begin van de ikonengalerij

Reactie? Zend een E-mail

© A.E.J. Kaal, 2014.