COPYRIGHT

Wanneer U één of meer pagina's downloadt betekent dat, dat U volledig en zonder voorbehoud instemt met het hier volgende:


CITATEN: Vanzelfsprekend mag U de artikelen, die op deze website staan, gebruiken: zolang dat niet voor commerciële doeleinden is. En voelt U zich ook vrij om er uit te citeren, maar doet U dat dan op de gepaste manier: door de citaten tussen aanhalingstekens te plaatsen en erbij te vermelden, waaraan U de tekst hebt ontleend.


EIGENDOM: De teksten zijn het eigendom van KERKWINKEL KOINONIA; het is niet toegestaan om deze teksten te verspreiden tegen betaling; en al evenmin om de teksten te wijzigen.

Terug naar de inhoudsopgave