KERKENRAAD

AANDACHT VOOR ZAKEN WAAR EEN KERKENRAAD MEE TE MAKEN KAN KRIJGEN


© KERKWINKEL KOINONIA, 2002: viz. copyright-pagina.

Het werk van een kerkenraad is verankerd in de kerkorde: doorgaans is de kerkenraad een orgaan dat bestaat uit gekozen gemeenteleden. De kerkenraad is belast met de behartiging van het kerkelijk leven en van alle overige belangen van de gemeente.
Dat is een omvangrijke, verantwoordelijke en vaak moeilijke taak, waarbij veel komt kijken. Het is meestal niet gemakkelijk, om mensen te vinden die bereid zijn om lid van een kerkenraad te worden. Zoiets doe je ook niet lichtvaardig. Juist daarom is het bijzonder dat het toch vaak weer mogelijk blijkt om - als het erop aankomt - mensen te vinden die deze verantwoordelijkheid op zich willen nemen.
Terwille van hen wordt hier aandacht geschonken aan een aantal zaken, waarmee een kerkenraadslid mogelijk zijn voordeel kan doen:

Terug naar de indexpagina

Reactie? Zend een E-mail