LEIDING GEVEN

Leiding geven is invloed uitoefenen op de activiteiten van mensen, die samen een groep vormen, en wel zodanig dat het doel waarvoor die mensen samenwerken wordt bereikt.

Men spreekt wel eens van "een geboren leider": dat doet vermoeden, dat een mens over bepaalde eigenschappen moet beschikken om leiding te kunnen geven. De ervaring wijst evenwel uit dat mensen, die beschikken over zogenaamde leiderschapscapaciteiten (overwicht, origineel, doorzettingsvermogen, initiatiefrijk, populair, enz.) er lang niet altijd in slagen om goed leiding te geven. Dat hangt samen met het feit dat verschillende situaties en groepen behoefte hebben aan een verschillende stijl van leiding geven: waar het op aankomt is, of de leider en de groep elkaar goed aanvullen.

In het hierbovenstaand schema is dat zo: de invloed van de leiding, op alles wat er gebeurt, vult precies aan wat de groep nalaat te doen. Belangrijk hierbij is dat alle betrokkenen beschikken over enig inzicht in wat nodig is om een samenwerkingsproces tot een goed einde te brengen.

Met name vier factoren zijn in sterke mate bepalend voor het verloop van samenwerkingsprocessen:

Er zijn leidinggevenden, die de indruk wekken dat het hele proces door regels in goede banen geleid kan worden (regelgericht leiderschap)
Er zijn ook leidinggevenden, die de indruk wekken dat de leiding er louter voor is om alle betrokkenen tot hun recht te laten komen (mensgericht leiderschap)
Er zijn ook leidinggevenden, die zich helemaal blindstaren op de klus die geklaard moet worden (taakgericht leiderschap)
Er zijn ook leidinggevenden, die hun gehele gedrag baseren op de overweging dat er maaréén de baas kan zijn (machtgericht leiderschap)

Voor een goede samenwerking binnen een groep is het nodig dat men gezamenlijk probeert om naar een evenwicht te zoeken tussen deze 'krachten': degene die leiding geeft is tot op zekere hoogte "vrijgesteld" om dit groepsproces te bewaken.

Naar de volgende pagina

Terug naar de indexpagina

Reactie? Zend een E-mail


© "KERKWINKEL KOINONIA"