KERKELIJK BELEID EN ORGANISATIE

Advies en Begeleiding

Veel kerkenraadsleden voelen zich overvraagd. Doorgaans zijn het goedwillende amateurs, die zich geplaatst zien voor de taak om een kerkelijke gemeente te besturen. Zij moeten dit werk vaak doen zonder dat zij daarvoor zijn geschoold. Of zelfs, zonder dat zij een duidelijk beeld hadden van hetgeen er van hen werd verwacht toen zij werden aangesteld. Met name wanneer zich bijzondere situaties aandienen kan dit leiden tot spanningen en het gevoel niet op de taak berekend te zijn.Op zo'n moment zijn er natuurlijk altijd wel mensen die zich als "deskundig" aandienen, maar wat is deskundig? Wij zijn graag bereid om samen met u te situatie te analyseren en om samen met u te zoeken naar mogelijke oplossingen. We denken hierbij aan bijvoorbeeld:

Mocht U behoefte hebben aan een gesprek, een advies of aan begeleiding, dan kunt U contact opnemen door een e-mail te zenden.

Zie ook: "ZAKEN WAAR EEN KERKENRAAD MEE TE MAKEN KAN KRIJGEN".

Terug naar de indexpagina
© "KERKWINKEL KOINONIA", 2003.