Gedachten Online

En het geschiedde...

Op een keerpunt in de tijd - en dat is nieuwjaarsdag toch - is het verleidelijk om tóch nog even stil te staan bij die woorden "en het geschiedde..." Juist omdat er in het afgelopen jaar zoveel is gebeurd: in de wereld, in ons leven, maar vooral ook in de Doesburgse gemeente. We kunnen het voor onszelf allemaal nog eens voor de geest halen, en afwegen wat het bij ons achterliet.

Het is met geschiedenis vreemd gesteld: je zou kunnen zeggen, dat geschiedenis niet veel meer is dan een aaneenschakeling van dingen die gebeuren. Maar dat is niet wáár. Want hoe vreemd het ook lijkt: geschiedenis is nooit voorbij en is nooit àf. De geschiedenis verandert: omdat ze vaak achteraf pas in een ander licht komt te staan of een diepere betekenis krijgt. Vaak krijgen gebeurtenissen pas in de herinnering hun zeggingskracht.We dienen er dan ook op bedacht te zijn, dat de geschiedenis haar betekenis niet zomaar gemakkelijk prijsgeeft.

    "Leven schept nieuwe vormen aldoor,
    slaat nieuwe wegen telkens in,
    baant ze daar waar ze ontbraken.
    Eén drang, één kracht zet zich in alles door,
    daarom heeft alle geschieden zin
    en is alle gebeuren een teken."
                        (H. Roland Holst)

Naarmate we ouder worden herschrijven we dan ook regelmatig ons eigen levensverhaal. Dat heeft zin: om steeds opnieuw al het gebeuren in te passen in ons levensboek. Want wat er ook gebeurt: het is een kans om eraan te ontdekken wie we zijn en hoe we leven; een kans ook om eraan te groeien. Alleen zo wordt geschiedenis heilsgeschiedenis.

Naar de volgende pagina

Terug naar de indexpagina

Reactie? Zend een E-mail

© A.E.J. Kaal, 2003.