Gedachten Online

"De dwaas zegt in zijn hart:
er is geen God.
Zij bedrijven gruwelijke
en afschuwelijke misdaden,
niemand is er die goed doet."
                        (Ps. 14:1)

Is het wel zo dwaas om te denken dat er geen God is? Vinden wij dat ook? Ik denk dat er in onze tijd veel mensen zijn, die er moeite mee hebben om God ter sprake te brengen: als gevolg van wat er in deze wereld gebeurt; maar ook omdat het vaak niet gemakkelijk is om onze eigen ervaringen in verband te brengen met het heil, waarover in de bijbel zo vaak wordt gesproken.

De dag waarop ik dit schrijf is de dag, waarop waarop het geweld tegen Irak is losgebarsten. De oorlog om "recht en vrede te herstellen". Was er dan vrede? En recht?

Wat er gebeurt is heel tegenstrijdig. En de angst is dat ook niet ongerechtvaardigd dat de effecten op de langere termijn uitgerekend bestaan uit datgene, wat nu - naar men beweert - bestreden wordt. Oorlog is wel eens vergeleken met het zaaien van draketanden: de monsters die daaruit voortkomen zouden nog wel eens gruwelijker kunnen zijn, dan de draken die we nu proberen te vernietigen. En God? Komt God in dit verhaal ook nog voor?

De schrijver van de psalm legt een verbinding tussen wat wij geloven en wat we doen. Doorgaans ziet men het zo, dat in onze daden iets zichtbaar kan worden van wat we geloven. Zou het omgekeerde ook waar kunnen zijn: dat we pas weer zicht krijgen op Gods heil wanneer we ons eerst anders leren gedragen? Goed doen ligt dan misschien wel binnen onze mogelijkheden, maar we vinden dat vaak toch niet gemakkelijk. We zijn dikwijls zo bezig met onze eigen besognes en zo beducht om ons eigen belang dat we er toch maar moeilijk toe kunnen komen om zo te leven als het eigenlijk zou moeten.

Misschien doen we er goed aan om juist in deze dagen ons niet te laten beheersen door de media en wat die ons willen doen geloven, maar stil te staan bij onszelf: na te gaan hoe ons eigen leven wordt beheerst door opportunisme, gemakzucht en eigenbelang.

    En Jezus zei: ken hem die voor uw aangezicht is
en wat voor u verborgen is zal openbaar worden.
                        Ev. van Thomas.

Naar de volgende pagina

Terug naar de indexpagina

Reactie? Zend een E-mail

© A.E.J. Kaal, 2003.