Gedachten Online

Woorden...

Woorden werken heel wonderlijk. Wanneer iemand vertelt over bijvoorbeeld haar tuin, dan komt er als vanzelf een beeld in je hoofd. Een voorstelling, die mogelijk maar weinig te maken heeft met de tuin van de vertelster. Terwijl je luistert wordt het beeld in je hoofd bijgesteld. Iedere nieuwe informatie maakt, dat de voorstelling verandert. Zo kunnen we elkaar met onze taal als het ware bespelen. En we kunnen scheppend bezig zijn door bij elkaar voorstellingen op te roepen.

Heel wonderlijk is dat, als je daar over nadenkt: over wat zich tussen mensen afspeelt, als ze met elkaar in gesprek zijn. Er speelt zich in je hoofd een soort film af, een stroom van beelden - continu. Zelfs wannneer je slaapt gaat dat door.

Ons spreken breekt vaak bij anderen in: zoals wanneer de telefoon gaat. Zonder aankondiging neemt iemand het woord. En of je dat leuk vindt, dat maakt dikwijls niet uit: je luistert al voor je er erg in hebt. Zonder dat je daar bewust toe besluit oefent de ander invloed uit op je. Woorden lokken je uit je tent. Woorden dagen je uit om tevoorschijn te komen. En soms ben je al geïrriteerd voor je je daarvan bewust bent. Je reageert spontaan, wordt er dan gezegd.

Woorden kunnen een negatieve, maar ook een positieve uitwerking op ons hebben. Onze eigen woorden veroorzaken soms zaken, die we niet beoogden. Voelen we ons verantwoordelijk voor de gevolgen van wat we zeggen? Soms veroorzaakt een uitspraak een lawine, die niet meer te stoppen is....

In psalm 119 wordt het Woord des Heren "een lamp voor de voet en een licht op het pad" genoemd. In die psalm gaat het om de wet; op andere plaatsen in de bijbel wordt nogal eens gesproken over woorden van verlossing. Klaarblijkelijk bestaan er ook woorden die ons een weg kunnen wijzen, waar we die niet meer zagen; of die een deur kunnen openen in de ruimte waarin we ons gevangen waanden. Soms ook klinken er ineens woorden, die in ons iets tevoorschijn brengen, waarvan we niet wisten dat dat in ons school... Dat zijn scheppende woorden. Zou een mens zich kunnen oefenen in het spreken van zulke heilstaal?

Naar de volgende pagina

Terug naar de indexpagina

Reactie? Zend een E-mail

© A.E.J. Kaal, 2003.