PAGINA'S VOOR PELGRIMS

 

TER INLEIDING

Welkom op deze pagina's, die gevuld zijn met verhalen van en over pelgrims, met gedachten over pelgrimeren en met achtergrondinformatie. De verhalen zijn onderweg opgetekend. En de gedachten zijn opgekomen, al wandelend langs 's Heren wegen.
Pelgrim (Bernard Husson)
Wat is eigenlijk pelgrimeren? Wat beweegt mensen ertoe om een pelgrimstocht te gaan maken, bijvoorbeeld naar het verre Santiago de Compostela? Is het avontuur? Is het de behoefte om je los te maken afstand te nemen van het alledaagse? Om je vrij maken voor God? Het zijn lang niet altijd religieuze motieven, die mensen ertoe brengen om op pelgrimage te gaan. Nogal wat mensen komen tot het besluit om te gaan pelgrimeren op een moment, dat zij er behoefte aan hebben om 'opnieuw' te beginnen. Bijvoorbeeld: omdat er een einde kwam aan het werkzame leven; omdat een relatie is stuk gelopen; of omdat men afscheid heeft moeten nemen van een dierbare. De pelgrimage vormt in zulke gevallen een "rite de passage"; de overgang naar een andere levensfase; de opmaat tot een nieuw begin.

Deze pagina's zijn bestemd voor hen die om wat voor reden dan ook geboeid zijn door het verschijnsel van het pelgrimeren, en voor degenen die zich willen verdiepen in de belevingswereld van pelgrims. Al was het maar om ook zelf eens stil te staan bij 'de vragen van onderweg', zoals:
- wie ben ik eigenlijk?
- hoe ben ik zo geworden?
- hoe zie ik de werkelijkheid?
- en, heeft mijn leven een bestemming?

Naar de volgende pagina

Naar de inhoudsopgave

Terug naar de indexpagina

Reactie? Zend een E-mail


© A.E.J. Kaal, 2003.