PAGINA'S VOOR PELGRIMS

 

MUZIKANTEN EN MUSICIMisschien zijn deze woorden wel synoniem. Maar er bestaat toch ook enig verschil in de gevoelswaarde: het woord muzikanten roept gedachten op aan mensen die op straat muziek maken en zorgen voor vrolijkheid en vermaak; bij musici denk je eerder aan deskundigen op het gebied van de muziek - zowel in theoretisch opzicht als waar het het bespelen van hun instrument betreft. Op de kapitelen van zuilen en in de portalen van Romaanse kerken kom je hen beiden tegen.

De Middeleeuwse beeldhouwers hadden weinig waardering voor degenen, die probeerden geld te verdienen aan het vermaak van pelgrims: deze muzikanten en potsenmakers werden geassocieerd met de duivel en zijn demonische gezellen. Onder de musici daarentegen treffen we koning David aan, die met snarenspel en dans God eert en dient. En ook de engelen, die volgens het boek Openbaring zich eeuwig bevinden rond Gods troon om er de liturgie ten gehore te brengen. "Muziek is de kunst mooi en goed te zingen. Wie dit vermogen niet heeft, loeit als een koe. Met deze kunst hebben David en zijn gezellen op de tiensnarige psalter en de citer, met ijzeren hoornen en cimbalen, met tamboerijnen, koor en orgel de psalmen gezongen, want muziek is ontleend aan de stemmen der engelen en de hemelse gezangen", aldus de Karelskroniek.

Zo zijn er ook 'pelgrims' en pelgrims. Er zijn mensen die de oude wegen volgen uit een zekere nieuwsgierigheid: ze stoten elkaar aan wanneer ze een 'echte' pelgrim zien; ze kijken even naar binnen bij een refugio en proberen zo een glimp op te vangen van hoe het daar toegaat; en soms vragen ze om een stempeltje: omdat het een leuk aandenken is aan de tocht. De ware pelgrim loopt de weg om te ervaren, wat het is om pelgrim te zijn.

In Santiago is een groepje mensen belast met het oordeel over degenen, die in aanmerking willen komen voor een Compostela: de verklaring dat je de pelgrimstocht hebt volbracht. Zij doen dit namens het Kapittel van de Kathedraal van Santiago de Compostela. Dat is niet altijd een gemakkelijke taak: deze mensen dienen zich een oordeel te vormen over de vraag of de aanvrager "uit devotie of omwille van een gelofte (devotionis affectu vel voti causa) de bedevaartplaats van de heilige Jacobus, Onze Apostel, Patroon van de Spanjaarden en Titelheilige" bezoekt en "toegewijd en uit geloof dit heilige Godshuis (pietatis causa devote visitasse)." Klaarblijkelijk melden zich daar ook toeristen, die niets liever zouden willen dan zo'n document in handen te krijgen louter als souvenir.

Naar de volgende pagina

Terug naar de inhoudsopgave

Terug naar de indexpagina

Reactie? Zend een E-mail


© A.E.J. Kaal, 2003.