BIJBELUITLEGDE BIJBEL

"Ons boek": of de bijbel ooit zo genoemd is, weet ik niet. Maar in zulke termen zal er, zo stel ik me voor, vooral in kerkelijke kring over dit boek worden gedacht. Toch is de bijbel niet uitsluitend het "geestelijk bezit" van de kerk, immers: de bijbel heeft een grote invloed gehad op heel de westerse cultuur. Wie de grondslagen wil leren kennen van onze cultuur kan niet heen om een veelheid van opvattingen en voorstellingen die in de reeks geschriften die in de bijbel zijn samengebracht.

Niettemin zal het in het volgende vooral gaan om de bijbel als de bron van wat je zou kunnen noemen "de gelovige beleving van het goddelijk geheim". Zo'n uitspraak roept heel wat vragen op:

 1. Wat moet je je voorstellen bij woorden zoals "God" en "het goddelijk geheim"?
 2. Waarom lezen we nu juist in de bijbel, en wat kun je daarvan verwachten?
 3. Hoe kan zo'n bonte verzameling geschriften de grondslag vormen voor geloof?
 4. Hoe verhoudt zich het zgn. Oude Testament tot het zgn. Nieuwe Testament?

Hieronder vindt u een aantal gedachten over de bijbel en de betekenis die dit boek kan hebben voor mensen die op zoek zijn naar een antwoord op vragen rond zingeving en levensloop; en, in samenhang daarmee, een beknopte inleiding op het Oude en het Nieuwe Testament en een aantal aanwijzingen die kunnen helpen bij lezen van bijbelteksten.

Inhoud:

 1. de bijbel: geestelijk erfgoed van mensen
 2. de geschriften: over de betekenis van het Oude Testament voor de uitleg van het Nieuwe Testament wat zoeken we in oude teksten?
 3. een paar aanwijzingen voor bijbeluitleg
 4. voorbeelden van bijbeluitleg:
  Het offer van Abraham
  De bruiloft te Kana
  De ontmoeting van Jezus met een vrouw bij de Jacobsbron
  Over de zaaier
  Het 'Onze Vader'

Terug naar de indexpagina

Reactie? Zend een E-mail

© 1999 Kerkwinkel Koinonia.
Last updated 17.4.2006