Gedachten Online

U vindt hier een aantal 'OVERWEGINGEN UIT DOESBURG', overgenomen uit het blad van de Remonstrantse Gemeente Doesburg e.o.:

 1. Jezus stond op en vertrok (Marcus 10:1)
 2. Blijf niet staren op wat vroeger was (Jesaja 43:18)
 3. Wie zoekt ge? (Johannes 20:15)
 4. De tijd is nabij (Openbaringen 22:10)
 5. Over weinig zijt ge getrouw geweest... (Mattheus 25:23)
 6. De dwaas zegt in zijn hart: er is geen God (Psalm 14:1)
 7. Woorden...
 8. Weest op uw hoede... (Marcus 13)
 9. Wat blijft er over van ons gezwoeg? (Prediker 1)
 10. Eet, drink en wees vrolijk (Lucas 12:19)
 11. Want mijn ogen hebben uw heil gezien (Lucas 2:30)
 12. Indien ik dan genade gevonden heb in uw ogen: maak mij dan uw wegen bekend (Exodus 33:13)
 13. Let op het pad dat uw voeten gaan (Spreuken 4:26/27)
 14. Geloof doet ons zien dat het zichtbare ontstaan is uit het onzichtbare (Hebreëen 11:3)
 15. Saint-Sauveur-de-Montagut
 16. U groeten al de heiligen (2 Corinthe 13:12)
 17. Verloren schapen
 18. ...noch de vreemdeling die in uw poorten woont... (Deuteronomium 5:14)
 19. Leven waar hij jou om smeekte heb je hem gegeven (Psalm 21:5)
 20. Gods levensonderhoud
 21. Thans zien zij in een spiegel (1 Corinthe 13:12)
 22. Laat hij die zoekt niet ophouden (Thomasevangelie: 2)
 23. Jozef
 24. En het geschiedde
 25. Wie schreef het gedicht? Wie penseelde de tekens? Hier ligt het penseel.
"Laten we er voor zorgen dat iets
wat ons stoort, ons niet verstoort"
(Geert Groote, 1340-1384)
Een aantal 'OVERWEGINGEN UIT ZWOLLE', overgenomen uit het blad van de Remonstrantse Gemeente te Zwolle:

 1. Bij het begin
 2. Herinnering
 3. Vroomheid
 4. Leren vliegen...?
 5. Armoede
 6. Wijsheid
 7. Herfst
 8. Syncretisme
 9. Pinksterdroom
"Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel opengaat?"
(S. de Vries)
Bovendien een aantal 'OVERWEGINGEN UIT ARNHEM', overgenomen uit het blad van de Parkstraatgemeente te Arnhem:

 1. Herfst
 2. Op weg naar Kerstmis
 3. De komst van de Messias
 4. Stilte
 5. Pasen
 6. Pinksteren
 7. Pinksteren (2)
"Het laatste en het diepste kan niet worden gezegd; het kan alleen worden aangeduid"

Vervolgens nog een aantal korte GEDACHTEN ter overweging.

Terug naar de indexpagina

Reactie? Zend een E-mail